Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με την απόφαση 42/ 13-03-2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (ΑΔΑ: ΩΔΕΑΩΨ8-7ΛΤ) , το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δασκαλάκης Γιώργος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σασαρίδης Κων/νος

Τακτικά Μέλη:
● Κοσμίδου Λουΐζα (Αντιπρόεδρος Β΄)
● Παλιούρας Αντώνιος  (Μέλος – Πλειοψηφία
● Ευθυμιάδου- Τουμανίδη Γεωργία  (Μέλος – Πλειοψηφία)
● Σταύρου Γεώργιος  (Μέλος – Πλειοψηφία)
● Ζητούνης Ηλίας (Μέλος – Πλειοψηφία)
● Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης  (Μέλος – Μειοψηφία)
● Κατάρας Αναστάσιος (Μέλος – Μειοψηφία)
● _________  (Μέλος-Εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων)
● Κούτας Κωνσταντίνος  (Μέλος – Δημότης)
● Αρβανίτης Γεώργιος  (Μέλος – Δημότης)
● Μπομπόνη Διονυσία  (Μέλος – Δημότης)
● Καραπατάκης Πολύκαρπος (Μέλος – Δημότης χρήστης υπηρεσιών του ΚΑΠΗ)
● Βραμπάκης Πασχάλης  (Μέλος – Δημότης χρήστης υπηρεσιών των Παιδικών Σταθμών)

Αναπληρωματικά Μέλη:
Πολυμενέας Παναγιώτης  (Μέλος – Πλειοψηφία)
● Μιχαηλίδης Δημήτριος  (Μέλος – Πλειοψηφία)
● Παπαδόπουλος Πολύκαρπος  (Μέλος – Πλειοψηφία)
● Σαχσανίδη Ελένη  (Μέλος – Πλειοψηφία)
● Συρινίδης Θεόδωρος  (Μέλος – Πλειοψηφία)
Μηλιώρη Αφροδίτη  (Μέλος – Πλειοψηφία)
● Ναυροζίδου Μαρία  (Μέλος – Πλειοψηφία)
● Γιαμαρέλος Γεώργιος  (Μέλος – Μειοψηφία)
● Κοσμίδης Παναγιώτης  (Μέλος – Μειοψηφία)
● _________ (Εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων)
● Σαββουλίδης Χρήστος  (Δημότης)
● Λαγκώνης Ιωάννης  (Δημότης)
● Μίχας Ιωάννης  (Δημότης)
● Μπαλιάτσα Ολυμπία  (Δημότης)
● Μότσια Ελένη (Δημότης)