Έναρξη εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2018-2019

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες που θα υποβάλλουν αίτηση στο ΕΣΠΑ ότι οι ημερομηνίες κατάθεσης αυστηρά περιορίζονται από 14-6-2018 έως και 3-7-2018.

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων, είναι διαθέσιμη ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) από τις 14-6-2018 έως 3-7-2018.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 3-7-2018.και ώρα 24:00 βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα.

Οδηγίες Συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ανακοίνωση προς αιτούσες/ αιτούντες της δράσης  “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2018-2019”

Μοιραστείτε το…