Έτοιμη να προσφέρει υπηρεσίες Άμεσης Επικοινωνίας και Βοήθειας σε ηλικιωμένους, η ΔΗ.Φ.Α.

Με την παραλαβή του εξοπλισμού, παρουσία της Προέδρου της ΔΗ.Φ.Α. Αγγελικής Ζαχαριάδη και την εκπαίδευση του προσωπικού, η λειτουργία του Δημοτικού Κέντρου Άμεσης Επικοινωνίας και Βοήθειας (Κ.Α.Ε.Β) της Δημοτικής Φροντίδας του Δήμου Αχαρνών, τείνει σε φάση πλήρους ολοκλήρωσης και έναρξης παροχής των καινοτόμων υπηρεσιών του προγράμματος.

Το πιλοτικό και πρωτοποριακό πρόγραμμα “Κέντρο Άμεσης Επικοινωνίας και Βοήθειας” Κ.Α.Ε.Β. του Δήμου Αχαρνών χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα εξυπηρετεί έως 90 άτομα μέσω του “Βοήθεια Στο Σπίτι”.

Μέσω του του Κέντρου Άμεσης Επικοινωνίας και Βοήθειας (Κ.Α.Ε.Β) επιτυγχάνεται η άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα συμβάντα και αιτήματα αναγκών, η βέλτιστη εξυπηρέτηση των ατόμων που έχουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα, η αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και έγκαιρη βοήθεια, η στήριξη, η φροντίδα και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης. Απευθύνεται σε άτομα τα οποία εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα “Βοήθεια Στο Σπίτι”, όπως υπερήλικες, άτομα σε κατ’ οίκο περιορισμό λόγω ασθενείας, λόγω κορωνοϊού, ευάλωτα άτομα, άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.ά.

Με τη λειτουργία του “Κέντρου Άμεσης Επικοινωνίας και Βοήθειας”, το “Βοήθεια στο Σπίτι” και γενικώς οι κοινωνικοπρονοιακές υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος Αχαρνών προς τους δημότες επιτυγχάνουν:

1. Αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση εκτάκτων και προγραμματισμένων περιστατικών

2. Πλήρως αυτοματοποιημένη και ταχύτερη ειδοποίηση για βοήθεια και επικοινωνία

3. Καλύτερη Αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (οχήματα, προσωπικό, δομές)

4. Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης συγχρόνων τεχνολογιών, Τηλεματικής, Τηλεφωνίας και Γεωπληροφορικής.

5. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των διακινουμένων πληροφοριών ανάμεσα στο Κ.Α.Ε.Β. και των δομών.

 

Μοιραστείτε το…