Ανακοίνωση – ενημέρωση για τη ΔΗΦΑ

Έχοντας πλέον αναλάβει τα καθήκοντα του προέδρου της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (ΔΗΦΑ) θεωρώ σκόπιμο να ενημερώσω την κοινή γνώμη για την κατάσταση την οποία παραλάβαμε.

Η ΔΗΦΑ είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς τα άτομα Τρίτης Ηλικίας και τα παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, αλλά και την εκπόνηση προγραμμάτων (αθλητικών, πολιτιστικών, κοινωνικών κ.α.).

Δυστυχώς όμως η τρέχουσα κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει καθιστά το έργο μας δύσκολο εάν όχι αδύνατο. Στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα έχουμε έρθει αντιμέτωποι με πληθώρα προβλημάτων και θεωρούμε υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε γι’ αυτά τους δημότες των Αχαρνών.

Πρόκειται για ζητήματα, τα οποία δεν επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των στόχων που όλοι θέλουμε να πετύχουμε. Από την πρώτη μέρα προσπαθήσαμε να χαρτογραφήσουμε το τοπίο τόσο σε οικονομικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο.

Οι διαπιστώσεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία αλλά και προβληματισμό, χρήζουν δε πολλές από αυτές άμεσης αντιμετώπισης, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της ΔΗΦΑ.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφερθούμε στα εξής:

Οι προμήθειες στα περισσότερα προϊόντα έχουν πλέον εξαντληθεί. Μεταξύ αυτών είναι: σε ψωμί, γάλα, οπωροπωλείο, είδη καθαριότητας, αλλά και βενζίνη. Παράλληλα οι οφειλές σε κάποιους τομείς είναι σημαντικές με αποτέλεσμα οι προμηθευτές να μη μπορούν να μας εξυπηρετήσουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως οι οφειλές για τρόφιμα, ενοίκια, είδη καθαριότητας, βενζίνη, πετρέλαιο, γραφική ύλη, αμοιβές γιατρών – φυσικοθεραπευτών – τεχνικού ασφαλείας και ασφαλιστικές εισφορές ανέρχονται στις 500.000 ευρώ.

Οι προβλεπόμενες εισπράξεις μαζί με την επιχορήγηση από το Δήμο οριακά εξασφαλίζουν τη μισθοδοσία του προσωπικού, η οποία άλλωστε βάσει νόμου είναι η πρώτη δαπάνη που πρέπει να εξασφαλιστεί. Την ίδια ώρα προκύπτουν ερωτηματικά για κάποιες απευθείας αναθέσεις, καθώς λόγω του μεγάλου όγκου προϊόντων που έχει ανάγκη η ΔΗΦΑ θα μπορούσαν να έχουν γίνει σε πολύ πιο συμφέρουσες τιμές.

Διαπιστώθηκε πως οι περισσότερες εισπράξεις έως τώρα πραγματοποιούνταν με μπλοκ αποδείξεων, αντί μέσω τραπέζης ή POS, κάτι το οποίο εφαρμόσαμε άμεσα ούτως, ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.

Επίσης παρότι υπήρχε λογισμικό για να την απεικόνιση του πλήθους των παιδιών που μετέχουν στα προγράμματα της ΔΗΦΑ, αλλά και των χρημάτων που πλήρωναν, η λειτουργία του είχε σταματήσει. Προέκυψε ότι υπάρχει πληθώρα ανείσπρακτων οφειλών, χωρίς μάλιστα να έχει υπάρχει σχετική ενημέρωση των γονέων, όπως απαιτείται βάσει νόμου, ενώ υπήρξε απαλλαγή κάποιων γονέων, χωρίς να υπάρχει συζήτηση ή σχετική απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση προβήκαμε σε κάποιες πρώτες ενέργειες, όπως για παράδειγμα η αποκλειστικά ηλεκτρονική πληρωμή ή η διαδικασία έρευνας για αγορές που έχουν γίνει (π.χ. κλιματιστικά, διάδρομος γυμναστικής), καθώς κανείς υπάλληλος δεν γνώριζε που είχαν παραδοθεί. Τέλος από τις πρώτες μέρες έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε όλο το προσωπικό πλέον να βρίσκεται στο χώρο εργασίας του, καθώς διαπιστώθηκε πως υπήρχαν περιστατικά συνεχούς απουσίας και ενασχόλησης σε άλλους τομείς.

Από αυτή την απλή παράθεση γεγονότων γίνεται αντιληπτό από όλους το μέγεθος του προβλήματος.
Η διαπίστωση όμως είναι το εύκολο μέρος, το δύσκολο είναι η εξεύρεση λύσεων.
Σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε από την πρώτη στιγμή και ελπίζουμε πως οι προσπάθειές μας στο τέλος θα αποδώσουν καρπούς.

Ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ
Στάθης Τοπαλίδης

Μοιραστείτε το…