Ανακοίνωση πρόσληψης με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 2 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3309/2019//1/2019/02-04-2019 Έγκριση ΑΣΕΠ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ενός έτους (12 μήνες).

1 άτομο ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1 άτομο ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ- 1Α2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ1- Α2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Μοιραστείτε το…