Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών με βάση την απόφαση 126/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΣΤΩΨ8-50Β), την απόφαση 253/2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΦΒΩΨ8-Ι1Ζ), την απόφαση 301/2019 (ΑΔΑ: ΩΓΣΩΩΨ8-ΗΨ7),  την απόφαση 107/2020 (ΑΔΑ: 69ΑΧΩΨ8-9ΝΙ) και την απόφαση 162/2020 (ΑΔΑ: 69ΑΧΩΨ8-9ΝΙ), ορίζει Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Δήμου Αχαρνών:

– Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” την
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

– Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” αποτελείται από τους κατωτέρω:

Παπαδόπουλος Πολύκαρπος (Αντιπρόεδρος)

Κατσανδρή Χρηστίνα, (Τακτικό Μέλος)

Κοσμίδου Λουίζα, (Τακτικό Μέλος)

Μπομπόνη Διονυσία, (Τακτικό Μέλος)

Ξαγοράρης Νικόλαος, (Τακτικό Μέλος)

Πετάκος Γεώργιος, (Τακτικό Μέλος)

Δαμάσκος Νικόλαος, (Τακτικό Μέλος)

Αβραμίδης Ιωάννης, (Τακτικό Μέλος)

Λαζάρου Βασίλειος, (Τακτικό Μέλος)

Τσαλούχος Μάσσιμος, (Τακτικό Μέλος) Δημότης

Γιαννάκου Παναγιώτα, (Τακτικό Μέλος) Δημότης

Βρεττός Κωνσταντίνος, (Τακτικό Μέλος) Εκπρόσωπος Εργαζομένων


Ντούρου Μαρία, Τακτικό Μέλος
(Έχει παραιτηθεί και αναμένεται έγκριση από την Περιφέρεια της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάστασή της)
Δρόσου Σοφία, Τακτικό Μέλος, (Έχει παραιτηθεί και αναμένεται έγκριση από την Περιφέρεια της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάστασή της)

Στα αναπληρωματικά μέλη περιλαμβάνονται οι:
Δουρίδα Χρυσούλα
Παυλίδου Όλγα
Συρινίδης Θεόδωρος
Αραμπατζής Ευάγγελος
Σιδηρόπουλος Γεώργιος
Τσορπατσίδης Μιχαήλ
Ευθυμιάδου Τουμανίδη Γεωργία
Φωτιάδης Γεώργιος Αλέξανδρος
Περρής Ιωάννης, Δημότης
Φραγκάκη Άννα, Δημότης
Τσιαπάρα Σοφία, Δημότης
Τσετσίλα Ελένη, Δημότης
Κοσμίδης Γεώργιος, Δημότης
Σαινίδη Μαρία, Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Μοιραστείτε το…