Εκμίσθωση τμήματος αθλητικού χώρου για λειτουργία κυλικείου

Περίληψη διακήρυξης «Εκμίσθωσης τμήματος αθλητικού χώρου για την λειτουργία κυλικείου από Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠ. ΧΟΛΙΔΗΣ, ΕΛ. ΦΥΤΑ 5, ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ» 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΗΦΑ

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική φανερή και προφορική για την εκμίσθωση τμήματος αθλητικού χώρου για την λειτουργία κυλικείου από το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠ. ΧΟΛΙΔΗΣ, ΕΛ. ΦΥΤΑ 5, ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ , κατόπιν της υπ’ αριθμ 49/2016 απόφασης Δ.Σ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προέδρου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, στη διεύθυνση Αγίας Τριάδος 39 στις Αχαρνές, την 22η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10:30-11:30 π.μ.

Εκμισθούμενος χώρος:
– Δημοτικός χώρος, που βρίσκεται στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠ. ΧΟΛΙΔΗΣ, ΕΛ. ΦΥΤΑ 5, ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ και αποτελεί μέρος κτιρίου συνολικού εμβαδόν 1500 m², ο οποίος έχει επιφάνεια 6,00 m² και διαθέτει σάλα με τραπεζοκαθίσματα και χώρο σερβιρίσματος, και ειδική επιφάνεια 4,00 m² που λειτουργεί ως παρασκευαστήριο.

– Στεγάζεται στo ισόγειο.

– Είναι κενό και ετοιμοπαράδοτο.

Ο ανωτέρω χώρος που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία προορίζεται για την λειτουργία κυλικείου, σύμφωνα με την επιτροπή εκτιμήσεων ακινήτων.

Ως ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των διακοσίων πενήντα Ευρώ (250,00 €) μηνιαίως

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Δασκαλάκης
| |

Μοιραστείτε το…