Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών των ΚΑΠΗ για θέματα Υγείας και ευζωίας!

Στο πλαίσιο των διευρυμένων δράσεων που ξεκινούν στα ΚΑΠΗ του Δήμου μας, μετά και τη λήξη των περιοριστικών όρων λόγω της πανδημίας και την πλήρη επαναλειτουργία τους, προγραμματίζονται μια σειρά δραστηριότητες που έχουν στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μελών για θέματα υγείας και ευζωίας.

Ενδεικτικά, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από εξειδικευμένους επιστήμονες (γιατρούς, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγους, κα) για προβλήματα της Τρίτης Ηλικίας όπως η Άνοια, η οστεοπόρωση, ο διαβήτης, οι πτώσεις και τα κατάγματα, οι διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην οικογένεια και παράλληλα θα διενεργούνται στον ίδιο χώρο διαγνωστικές εξετάσεις και πρωτογενής έλεγχος όπου απαιτείται.

Η έναρξη αυτού του κύκλου δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 26/10/2022, με την ομιλία-συζήτηση της Ψυχολόγου της ΔΗΦΑ Χρύσας Κετσετσίδου με θέμα “Οι σχέσεις των ηλικιωμένων μέσα στην οικογένεια – Ο ρόλος τους στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών” στο ΚΑΠΗ του Κόκκινου Μύλου και θα συνεχιστεί με το ίδιο θέμα στο ΚΑΠΗ του Αγίου Πέτρου την Πέμπτη 3/11/2022, στις 10:00πμ, όπως και σε όλα τα ΚΑΠΗ του Δήμου μας σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται εγκαίρως.

 

Μοιραστείτε το…