Κατάσταση επιλογής υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Παιδιάτρων

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ 2017

Μοιραστείτε το…