Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)

Ο Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών έλαβε έγκριση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά στη συνεδρίαση του στις 15 Ιουλίου 2021.

Ο Νέος ΟΕΥ καταρτίστηκε μετά από εκτενή διαβούλευση μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών ψήφισε έναν νέο σύγχρονο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  προσαρμοσμένο στην ισχύουσα νομοθεσία αλλά και στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της εποχής μας.

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της ΔΗΦΑ, μετά από πολλές προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που απέτυχαν ή εγκαταλείφθηκαν κατά την προσπάθεια δημιουργίας τους, αποτελεί τον πρώτο ΟΕΥ από την σύσταση του Οργανισμού, που αφού ψηφίστηκε από το Διοικητικό του Συμβούλιο και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών, ακολουθεί την διαδικασία για την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να οριστεί η έναρξη της ισχύος του.

Μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία, το Νομικό Πρόσωπο ενισχύει τις δομές του προκειμένου να παρέχει περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στους μικρούς και μεγάλους δημότες και κατοίκους του Δήμου Αχαρνών.

 

Μοιραστείτε το…