Οριστικοί πίνακες προκήρυξης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Οριστικοί πίνακες κατάταξης ανά ειδικότητα των αποτελεσμάτων της προκήρυξης με αρ. πρωτ. 5903/24-11-2015, που αφορά στην Πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για της ανάγκες των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο).
[ημερομηνία ανάρτησης 30/12/2015]

ΕΙΔIΚΟΤΗΤΕΣ
(αρχεία PDF)
| |

Μοιραστείτε το…