Πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ 2/2018

Πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ 2/2018

ΤΕ ΣΟΧ 2 2018
ΥΕ ΣΟΧ 2 2018
ΤΕ ΣΟΧ 2 2018 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Μοιραστείτε το…