Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων

Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ (κωδικός θέσης 101), ειδικότητα: Γενικής Ιατρικής με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης και για 8 μήνες.

Πίνακας 1

 

Πίνακας 2
| |

Μοιραστείτε το…