Προσωρινοί πίνακες του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 2017 – 2018”

Σύμφωνα με την πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οι προσωρινοί πίνακες πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) στις 27-06-2017.

Οι αιτούντες μπορούν να δουν την κατάσταση της αίτησής τους με την εισαγωγή του Α.Φ.Μ. και του ΑΜΚΑ.

Ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών και επί των πινάκων απορριφθεισών μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στους αριθμούς FAX της Ε.Ε.Τ.Α.Α. εντός 3 εργάσιμων ημερών δηλαδή από 28-06-2017 έως και 30-06-2017 ώρα 12:00.

Μοιραστείτε το…