Στις 17 Αυγούστου οι προσωρινοί πίνακες της Ε.Ε.Τ.Α.Α

Σύμφωνα με την πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 3070/11-07-2016, οι προσωρινοί πίνακες πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr.paidikoi.eetaa.gr) στις 17-08-2016. Οι αιτούντες μπορούν να δουν την κατάσταση της αίτησής τους με την εισαγωγή του Α.Φ.Μ. και του ΑΜΚΑ.

Ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών και επί των πινάκων απορριφθεισών μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στους αριθμούς FAX της Ε.Ε.Τ.Α.Α. εντός 3 εργάσιμων ημερών δηλαδή από 18-08-2016 έως 22-08-2016.

Τα οριστικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr.paidikoi.eetaa.gr) στις 24-08-2016.Οι αιτούντες μπορούν να δουν το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησής τους στην ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. , εισάγοντας το Α.Φ.Μ. και το ΑΜΚΑ.

Οι ωφελούμενοι γονείς πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών,   Αγίας Τριάδος 39, με εκτυπωμένη την “αξία τοποθέτησης” (Vousher) και το συμφωνητικό που θα τους διατεθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. από 25-08-2016 έως 01-09-2016 για να ολοκληρώσουν την εγγραφή του παιδιού τους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Υποβολή αιτήσεων: 12.7.2016 έως 29.7.2016
Προσωρινά αποτελέσματα: 17.8.2016
Υποβολή ενστάσεων: 18.8.2016 έως 22.8.2016
Οριστικά αποτελέσματα: 24.8.2016
Εγγραφή στις δομές – υπογραφή σύμβασης ωφελουμένων με δομές: 24.8.2016 έως 1.9.2016

 

Από τη Διοίκηση της ΔΗΦΑ
| |

Μοιραστείτε το…