Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών με βάση την απόφαση 126/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΣΤΩΨ8-50Β), την απόφαση 253/2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΦΒΩΨ8-Ι1Ζ), την απόφαση 301/2019 (ΑΔΑ: ΩΓΣΩΩΨ8-ΗΨ7),  την απόφαση 107/2020 (ΑΔΑ: 69ΑΧΩΨ8-9ΝΙ) και την απόφαση 162/2020 (ΑΔΑ: 69ΑΧΩΨ8-9ΝΙ) , ορίζει Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Δήμου Αχαρνών:.

– Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” την
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

– Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” αποτελείται από τους κατωτέρω:

 • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ (δημότης) τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον ΠΕΡΡΗ ΙΩΑΝΝΗ (δημότη).
 • ΤΣΑΛΟΥΧΟΣ ΜΑΣΣΙΜΟΣ (δημότης) τακτικό μέλος με αναπληρώτρια τη ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΑΝΝΑ (δημότισσα).
 • ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την ΔΟΥΡΙΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
 • ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ,  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
 • ΜΠΟΜΠΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον ΣΥΡΙΝΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
 • ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
 • ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
 • ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον ΤΣΟΡΠΑΤΣΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
 • ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ – ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
 • ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον ΔΑΜΑΣΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
 • ΔΡΟΣΟΥ ΣΟΦΙΑ (δημότισσα) τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την ΤΣΙΑΠΑΡΑ ΣΟΦΙΑ (δημότισσα)
 • ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (δημότισσα) τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΕΛΕΝΗ (δημότισσα)
 • ΝΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (δημότισσα) τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον ΚΟΣΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (δημότη)
 • ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου, τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την ΣΑΪΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ, εκπρόσωπο των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου.