Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών με βάση την απόφαση 126/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΣΤΩΨ8-50Β), την απόφαση 253/2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΦΒΩΨ8-Ι1Ζ), την απόφαση 301/2019 (ΑΔΑ: ΩΓΣΩΩΨ8-ΗΨ7),  την απόφαση 107/2020 (ΑΔΑ: 69ΑΧΩΨ8-9ΝΙ) και την απόφαση 162/2020 (ΑΔΑ: 69ΑΧΩΨ8-9ΝΙ), ορίζει Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Δήμου Αχαρνών:

– Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” την
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

– Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” αποτελείται από τους κατωτέρω:

 • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ (δημότης) Αντιπρόεδρος
 • ΤΣΑΛΟΥΧΟΣ ΜΑΣΣΙΜΟΣ (δημότης) Τακτικό Μέλος
 • ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τακτικό Μέλος
 • ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ,  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τακτικό Μέλος
 • ΜΠΟΜΠΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Τακτικό Μέλος
 • ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τακτικό Μέλος
 • ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τακτικό Μέλος
 • ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τακτικό Μέλος
 • ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τακτικό Μέλος
 • ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τακτικό Μέλος
 • ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (δημότισσα) Τακτικό Μέλος
 • ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου, Τακτικό Μέλος

 

Στα αναπληρωματικά μέλη περιλαμβάνονται οι:
ΔΟΥΡΙΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΡΠΑΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ – ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΑΠΑΡΑ ΣΟΦΙΑ (δημότισσα)
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δημότης)
ΠΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δημότης)
ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΑΝΝΑ (δημότισσα)
ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΕΛΕΝΗ (δημότισσα)
ΣΑΪΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ, εκπρόσωπος Εργαζομένων Νομικού Προσώπου

(η παραπάνω σύνθεση του Δ.Σ. έχει τροποποιηθεί βάσει των αποχωρήσεων)