6ος Παιδικός Σταθμός | Τα Χρυσόψαρα |

Στην περιοχή του Αγίου Πέτρου βρίσκεται ο 6ος Παιδικός Σταθμός του Δήμου Αχαρνών. Διαθέτει μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις και εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό παιδιών. Αγίου Πέτρου & Π. Κυριακόπουλου, Τ.Κ. 13675, Αγ. Πέτρος τηλ. 210-2466499 | |

Μετάβαση στο περιεχόμενο