Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης ανά ειδικότητα των αποτελεσμάτων της προκήρυξης με αρ. πρωτ. 3948/02-10-2019 που αφορά στην Πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για της ανάγκες των προγραμμάτων “Άθληση για Όλους” (Π.Α.γ.Ο).   TAE KWON DO ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ […]

Ανακοίνωση για την πρόσληψη (ΣΜΕ) ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το  Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη με  Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 69/27-09-2019  Απόφαση Δ.Σ. Το έργο που θα εκτελεστεί θα είναι η συχνή παρακολούθηση της σωματικής υγείας των βρεφών και […]

Πρόσληψη 19 Γυμναστών για το Πρόγραμμα “Άθληση για Όλους” 2019-2020

Η «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεννιά (19) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2019-2020. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Ειδικότητες, Δικαιολογητικά, Κριτήρια επιλογής, Προθεσμίες) ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ-1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ […]

Ανακοίνωση πρόσληψης με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 2 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3309/2019//1/2019/02-04-2019 Έγκριση ΑΣΕΠ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ενός έτους (12 μήνες). 1 άτομο ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 άτομο ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Σχετικά έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ- 1Α2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ […]

Ανακοίνωση πρόσληψης Παιδιάτρου με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Το  Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη με  Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 98/28-09-2018  Απόφαση Δ.Σ. Το έργο που θα εκτελεστεί θα είναι η συχνή παρακολούθηση της σωματικής υγείας των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς […]

Πρόγραμμα “Άθληση για Όλους”: Ημέρες και ώρες αθλημάτων 2018-2019

Πρόγραμμα “Άθληση για Όλους”: Ημέρες και ώρες αθλημάτων 2018-2019 BABY-MUSIC 2018-2019 ΑΕΡΟΒΙΚΗ 2018-2019 ΜΠΑΣΚΕΤ 2018-2019 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 2018-2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2018-2019 ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 2018-2019 ΣΤΙΒΟΣ 2018-2019 ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ 2018-2019 ΤΕΝΙΣ 2018-2019

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης ανά ειδικότητα των αποτελεσμάτων της προκήρυξης με αρ. πρωτ, 4972/25-10-2018 που αφορά στην Πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για της ανάγκες των προγραμμάτων “Άθλησης για Όλους” (Π.Α.γ.Ο).   1.ΕΥΡΩΣΤΙΑ & ΥΓΕΙΑ – ΑΕΡΟΒΙΚΗ 2.ΡΥΘΜΙΚΗ 3.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 4.ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 5.ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 6.ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 7.ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 8.ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 9.ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 10.ΠΑΛΗ 11.ΤΑΕ ΚΒΟ […]

Προκήρυξη Παιδιάτρου με σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Αχαρνές: 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 5172 Προκήρυξη Παιδιάτρου με σύμβαση Μίσθωσης Έργου Το  Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη με  Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 98/28-09-2018  Απόφαση Δ.Σ. Το έργο που θα εκτελεστεί θα είναι η συχνή παρακολούθηση της σωματικής […]

Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για το Πρόγραμμα “Άθληση για Όλους 2018-2019”

Αχαρνές, 25/10/2018 Αριθ. Πρωτ.: 4972 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ “Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2018-2019”.   Η «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αχαρνών Έχοντας υπόψη: Την υπ΄αριθμ.12/29-03-2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» περί Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής […]

Ανακοίνωση της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2018 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” (ΔΗ.Φ.Α) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”  που εδρεύει στις Αχαρνές Ν. Αττικής. Θέσεις: 2 θέσεις ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 Θέση ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Υποβολή αιτήσεων για την ΣΟΧ 2/2018 από 21/09/2018 […]

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου

Αχαρνές, 15-05-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 1689 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ  1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3778/2018/1/2018/04-05-2018 Έγκριση ΑΣΕΠ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι […]

Πίνακες κατάταξης για τις ειδικότητες ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ & ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ.

Πίνακες κατάταξης για τις ειδικότητες ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ & ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΟΙΚ. ΒΟΗΘΩΝ

Πίνακες κατάταξης προσωπικού για την ΣΟΧ 1/2017

Πίνακες κατάταξης προσωπικού για την ΣΟΧ 1/2017 καθώς και τις καταστάσεις απορριπτέων των δύο κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ (Ορθή επανάληψη δημοσίευσης πίνακα) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Ανακοίνωση πρόσληψης στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Η “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ” Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ανακοινώνει, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για αντικατάσταση στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών,  που εδρεύει στις Αχαρνές, και συγκεκριμένα του εξής, ανά […]

Κατάσταση επιλογής υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Παιδιάτρων

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ 2017

Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΔΑ: 7ΜΠΙΟΞΤΩ-ΣΣ8) ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με […]