Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψήφιων Προκήρυξης Σ.Ο.Χ. 01/2022

(ενημέρωση 9/3/2023: ορθή επανάληψη πινάκων)
Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψήφιων Προκήρυξης Σ.Ο.Χ. 01/2022
(αρχεία PDF)

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101) (ορθή επανάληψη αρχείου 7/3/2023)

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102) (ορθή επανάληψη αρχείου 7/3/2023)

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩN (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 103) 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩN (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 103) (ορθή επανάληψη αρχείου 9/3/2023)

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 104) (ορθή επανάληψη αρχείου 7/3/2023)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1-2022  (ορθή επανάληψη αρχείου 7/3/2023)

Μοιραστείτε το…