Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων ΣΜΕ 2/2022

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης – Βαθμολογίας και Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων
Γυμναστών ανά Ειδικότητα (άθλημα) για ΣΜΕ 2/2002

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΜΕ 2/2022

(αρχείο PDF)


Μοιραστείτε το…