Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων ΠΕ ή ΤΕ για ΣΜΕ 2/2002

Πίνακες Κατάταξης – Βαθμολογίας και Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων
Γυμναστών ανά Ειδικότητα (άθλημα) για ΣΜΕ 2/2002

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΜΕ 2-2022
(αρχείο PDF)


Μοιραστείτε το…