Συζήτηση απ’ ευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης χώρου κυλικείου

Σας ανακοινώνουμε ότι η συζήτηση για την απ’ ευθείας ανάθεση εκμίσθωσης χώρου κυλικείου σύμφωνα με την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 27/13-03-2015, (Αρ.Πρωτ.: 888/13-03-2015) τμήματος αθλητικού χώρου εντός του κλειστού γυμναστηρίου Θρακομακεδόνων, επί της οδού Δημοσθένη Κωστόπουλου με μεταβολή του αρχικά ορισμένου μηνιαίου μισθώματος σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 6112/19-11-14, μείον 50%, ήτοι 250 €, θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προέδρου στην διεύθυνση Αγίας Τριάδος 39 στις Αχαρνές την 20η Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ..

Ο Πρόεδρος
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Γεώργιος Δασκαλάκης
| |

Μοιραστείτε το…